Card image cap

SEO

SEO

SEO

موتورهای جستجوگر مختلف از جمله گوگول، وبسایت شما و وبسایت رقیبتان را بطور مداوم بررسی می کنند. نتیجه این بررسی این است که گوگل هر صفحه از وبسایت شما را در ارتباط با موضوعات و عباراتی خاص قلمداد می کند و همچنین یک امتیاز به ان صفحه و کل وبسایت شما اختصاص می دهد. بدین ترتیب هر زمان که یک کاربر موضوع مرتبط با وبسایت و صفحات وبسایت شما را جستجو کند، گوگل از دو منظروبسایت شما را ارزیابی می کند. اول میزان ارتباط صفحات وبسایت شما با موضوع جستجو شده و دوم از نظر اعبار و امتیاز، شما را با رقیبان مقایسه می کند. سپس بهترین نتیجه ها به ترتیب در صفحه جستجو به مخاطب نمایش داده می شود.

سئو یک فرایند مداوم و دنباله دار است به طوریکه هر زمان اقدامات بهینه سازی متوقف شود، شرایط وبسایت رفته رفته نزول خواهد کرد. به همین دلیل نگهداری و پشتیبانی سئو از اهمیت زیادی برخوردار استو همچنین پس از پیاده سازی موارد ذکر شده به عنوان لازمه ها، در صورت تمایل و بر اساس نیاز ها می توان به سراغ برنامه های حرفه ای و پیشرفته سئو و ساهت اعتبار نمود.

تیم فنی ثمین نتورک با در نظر گرفتن همه موراد و پیاده سازی مراحل مختلف به شما کمک خواهد کرد تا نسبت به رقبایتان بیشتر در دسترس باشید.

نمونه کارها