نرم افزارهای اتوماسیون اداری CRM

 

CRM‏ (Customer Relationship Management) یا مدیریت ارتباط با مشتریان در تعریف به معنای تمامی فرآیندها، تکنولوژی ها و منابع انسانی است که به جذب، توسعه و نگهداشت مشتریان کمک می کنند.

 

  • جذب مشتریان بالقوه
  • توسعه روابط مشتریان
  • نگهداری و مراقبت از مشتریان